Период на промоцията:

01.12.2018 г. – 11.01.2019 г.

Условие на промоцията:

-1- Промоция за стартиращ бизнес: при сключване на едногодишен договор за счетоводно обслужване – безплатно * откриване на ЕТ, ЕООД и ООД
-2- При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване на вече съществуващи дружества – два месеца безплатни ** счетоводни услуги.
Цени от 66 лева на месец, при сключване на договор с нашата счетоводна кантора за абонаментно счетоводно обслужване.

Какво получавате:

-1- Безплатни консултантски услуги във всички области свързани с финансово-счетоводните процеси във Вашата организация – Счетоводство, финансово и данъчно консултиране, труд и работна заплата;

-2- Безплатна регистрация по ЗДДС;

-3- Осчетоводяване и отразяване на стопански операции, съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, както и съобразени с вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация;

-4- Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ, НСИ и ГИТ.

-5- Безплатни годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишен финансов отчет, консолидиран финансов отчет, съставяне на статистически формуляри, съставяне на годишна данъчна декларация за физически и юридически лица, при сключен договор за счетоводно обслужване

Допълнителен бонус:

Отстъпки  от половин месечна такса или една пълна месечна такса  при авансово заплащане на   6 или 12 такси .

При определянето на месечната такса за абонаментно обслужване, в СК „Гарант плюс” подхождаме индивидуално към всеки клиент. Ценообразуването се обуславя от различни параметри за фирмата, като: правна форма, сфера на дейност, брой персонал, регистрация по ЗДДС, наличие на външнотърговски сделки (в и извън ЕС), наличие на складово стопанство, брой обекти за осъществяване на дейността, брой касови апарати, брой банкови сметки, средно месечен брой документи и други.

Информация за пълните условия, права и задължения и защита на личните данни, може да получитите на сайта, по имейл или на място, в офиса на кантората.

Ако  желаете да се възползвате от промоционалните ни предложения или имате  запитване относно цените, не се колебайте да ни позвъните, пишете или посетите.

* Под безплатна регистрация да се разбира БЕЗ КОМИСИОННА за регистрация. Всички такси към АВ, банки и нотариуси са за сметка на клиентите.

** Счетоводното обслужване без такса се осъществява в първия и дванадесетия месец от сключването на договора за счетоводно обслужване.

При неизпълнение на ангажиментите по договор за счетоводно обслужване от страна на Клиента, той дължи неустойки и възстановяване на всички направени отстъпки и такси, съгласно сключен Договор за счетоводно обслужване.