Счетводна кантора Пловдив, счетоводно обслужване, счетводни услуги пловдивСчетоводна къща "Гарант Плюс" извършва специализирани услуги за цялостно счетоводно и данъчно обслужване на фирми Фирмата изпълнява всички необходими ангажименти свързани с изготвяне на счетоводни отчети, специализирана обработка на приходни и разходни документи, данъчни декларации, трудови договори, отичтане финансови документи, осигуровки и разплащания към фирмените служители .

Клиентите могат да използват счетоводно обслужване за еднократни случаи или за периодични услуги при абонамент за цялостно обслужване
за определен период или постоянно.

Можете да ползвате и поотделно всяка от посочените услуги – например да поверите на нас само годишното приключване, или пък грижата относно трудовите
договори и осигуровките.

При сключване на договор за счетоводно обслужване ще се съобразим с конкретните нужди на фирмата Ви – като размер на документооборота, специфични особености на бизнеса Ви

Основни видове счетоводни и ТРЗ услуги:

Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи, и контрол върху съответствието им с националното счетоводно и данъчно законодателство
Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Осчетоводяване на и отразяване на стопанските операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство
Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Годишно счетоводно приключване и изготвяне на Годишен финансов отчет
Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Консултации във връзка със счетоводното законодателство
Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план
Изготвяне на фактури и банкови нареждания
Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Изготвяне на необходимите документи и декларации за НАП – Декларация по Закона за ДДС, Декларации 1 и 6, Декларация по чл. 62 от КТ, и всички останали месечни, редовни декларации.
Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Изготвяне на банковите документи за изплащане на осигуровките
Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Изготвяне на трудови договори съгласно Кодекса на труда
Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Изготвяне на разплащателни ведомости и рекапитулации