• Счетоводна къща “Гарант Плюс” изпълнява услуги за регистрация на нови фирми ЕТ, ЕООД, ООД, кооперация, сдружение, фондация .

  Нашата кантора предлага също следните юридически услуги по следните въпроси:

  • – Регистрация в Търговския регистър на Едноличен Търговец (ЕТ);
  • – Регистрация на дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър (ЕООД и ООД);
  • – Запазване на име на фирма;
  • – Регистрация на лице, упражняващо свободна професия в Регистър БУЛСТАТ;
  • – Извършване на промени в Търговския регистър по партидата на търговеца – промяна на адреса, увеличаване на капитала, прехвърляне на дружествени дялове и др.;
  • – Осигуряване на адрес на управление и на адрес за кореспонденция с НАП;
  • Подаване на Годишни Финансови Отчети в Търговския Регистър;
  • Получаване на Удостоверение за актуално състояние.

   

  Услугата по Регистрация на дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър (ЕООД и ООД) включва:

  • – Консултация относно предмета на дейност, размера на капитала, правата на съдружниците, отговорността на управителите и др.;
  • – Проверка и запазване на името на фирмата в Търговския регистър;
  • Осигуряване при необходимост на адрес на управление и адрес за кореспонденция;
  • Изготвяне на необходимите документи  – Протокол за решения на общото събрание, Учредителен акт, декларации и др.;
  • Изготвяне на договор с управителя за възлагане на управлението, който регламентира правата и задълженията на управителя и неговото възнаграждение;
  • Заверка на спесимена от подписите на управителите при нотариус;
  • Откриване на набирателна сметка в търговска банка за внасяне на дружествения капитал;
  • – Заплащане на таксите по регистрацията;
  • – Подаване на документите в Търговския регистър.

   

  Счетоводни услуги Пловдив, кантора счетоводно обслужване
  Счетоводни услуги Пловдив, счетоводна кантора, счетоводно обслужване
  Счетоводни услуги Пловдив, счетоводна къща пловдив, счетоводно обслужване
  Счетоводни услуги Пловдив, счетоводна кантора пловдив, счетоводство на фирми
  Счетоводни услуги цени Пловдив, счетоводна кантора пловдив, фирма за счетоводство