Счетоводна къща „Гарант Плюс“  с партньорството на Кантора “Концепт”, извършва някои други административни услуги, например:

  • Получване на удостоверения от НАП за наличия и липса на задължения;
  • Проверка на задължения в НАП;
  • Получаване на Удостоверения за актуално състояние от Търговския Регистър;
  • Подаване на декларации в Комисията за защита на личните данни;
  • Подаване на необходимите документи в Дирекцията за финансово разузнаване към ДАНС, ако фирмата попада в кръга на задължените лица.

извършва и някои други административни услуги, например:

  • Получване на удостоверения от НАП за наличия и липса на задължения;Проверка на задължения в НАП;
  • Получаване на Удостоверения за актуално състояние от Търговския Регистър;
  • Подаване на декларации в Комисията за защита на личните данни;
  • Подаване на необходимите документи в Дирекцията за финансово разузнаване към ДАНС, ако фирмата попада в кръга на задължените лица.

 

Счетоводни услуги Пловдив, счетоводна кантора, счетоводно обслужване
Счетоводни услуги Пловдив, счетоводна къща пловдив, счетоводно обслужване
Счетоводни услуги Пловдив, счетоводна кантора пловдив, счетоводство на фирми
Счетоводни услуги цени Пловдив, счетоводна кантора пловдив, фирма за счетоводство