Цени на счетоводно обслужване

Основно месечно възнаграждение зависещо от следните показатели:

Основен показател за определяне на цена

брой документи месечно

преди регистрация по ЗДДС

след регистрация по ЗДДС (обща регистрация)

Фирми,
занимаващи се с услуги,
търговия или производство

Фирми,
занимаващи се с търговия или
производство с водене на склад

Фирми,
занимаващи се с услуги,
търговия или производство

Фирми,
занимаващи се с търговия или
производство с водене на склад

до 20 бр.

66 лв.

88 лв.

165 лв.

231 лв.

от 21 до 50 бр.

88 лв.

110 лв.

220 лв.

286 лв.

от 51 до 100 бр.

132 лв.

165 лв.

264 лв.

308 лв.

над 101 бр.

по договаряне

по договаряне

Цени за обслужване на персонал на трудов договор

до 2 човека

0.00 лв.

от 3 до 10 човека

24.00 лв.

от 11 до 20 човека

36.00 лв.

от 21 до 50 човека

50.00 лв.

над 50 човека

по договаряне

Така сформираната цена по брой документи и персонал е валидна до 5 консултации на месец,
за повече се добавят сумите от следната таблица

от 5 до 10 консулт.

20.00 лв.

от 11 до 20 консулт.

40.00 лв.

над 20 консулт.

по договаряне

 

* Цената на счетоводното обслужване за първите 6 месеца е с минималната стойност за съответния пакет. След този период цената на абонамента може да се промени, в зависимост от документооборота на дружеството

Възнагражденията са определени с включен ДДС.

 Други счетоводни услуги – цени

ВИД УСЛУГА
ЦЕНА

Електронно банкиране

20 лв.

Счетоводни консултации на лица, които не са клиенти с абонаментен договор

10 лв./час

Изготвяне на УП 2 и УП 3

20 лв.

Изготвяне на служебни бележки за персонала

5 лв.

Изготвяне на данъчни декларации на физически лица, които не са клиенти с абонаментен договор

30 лв.

Годишно приключване на фирми, които не са клиенти с с абонаментен договор

по договаряне