Счетоводна кантора „ОДИТ ТИЙМ“ осигурява следните услуги, свързани с персонала, трудовите договори, заплатите, осигуряването:

 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори с работниците и служителите;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Подаване на уведомления в НАП при сключване, изменение и прекратяване на трудови договори;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Подаване на декларации в НАП за започване и прекратяване на осигуряването за съдружници и самоосигуряващи се лица;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Изготвяне на договори за управление и контрол с управителя на дружството;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Подаване на месечни осигурителни декларации НАП за осигуритения доход и за дължимите осигуровки за осигурените лица (декларации 1 и 6);
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Изготвяне на платежни нареждания към бюджета за плащане на дължимите осигурителни вноски;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Услуги по личен състав и водене на трудовите досиета на работниците и служителите;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Деклариране в Националния Осигурителен Институт (НОИ)  на болнични листове за временна неработоспособност поради общо заболяване или поради бременност и раждане;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Подаване на документи в НОИ за получаване на обезщетения за отглеждане на малко дете до 2 години;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Изготвяне на фишове за заплати;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Изготвяне на служебни бележки за осигурителния доход и на служебни бележки при напускане;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Попълване на трудови книжки и документи при прекратяване на трудов договор – Удостоверения за Пенсиониране УП-2 и УП-3;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Заверка на осигурителни книжки в НОИ за самоосигуряващите се лиц;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Консултации в областта на Кодекса на труда, трудовото законодателство и осигуровките.
Счетоводни услуги Пловдив, кантора счетоводно обслужване
Счетоводни услуги Пловдив, счетоводна кантора, счетоводно обслужване
Счетоводни услуги Пловдив, счетоводна къща пловдив, счетоводно обслужване
Счетоводни услуги Пловдив, счетоводна кантора пловдив, счетоводство на фирми
Счетоводни услуги цени Пловдив, счетоводна кантора пловдив, фирма за счетоводство

ТРЗ и личен състав

Счетоводна къща „ОДИТ ТИЙМ“ осигурява следните услуги, свързани с персонала, трудовите договори, заплатите, осигуряването:

 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори с работниците и служителите;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Подаване на уведомления в НАП при сключване, изменение и прекратяване на трудови договори;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Подаване на декларации в НАП за започване и прекратяване на осигуряването за съдружници и самоосигуряващи се лица;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Изготвяне на договори за управление и контрол с управителя на дружството;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Подаване на месечни осигурителни декларации НАП за осигуритения доход и за дължимите осигуровки за осигурените лица (декларации 1 и 6);
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Изготвяне на платежни нареждания към бюджета за плащане на дължимите осигурителни вноски;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Услуги по личен състав и водене на трудовите досиета на работниците и служителите;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Деклариране в Националния Осигурителен Институт (НОИ)  на болнични листове за временна неработоспособност поради общо заболяване или поради бременност и раждане;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Подаване на документи в НОИ за получаване на обезщетения за отглеждане на малко дете до 2 години;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Изготвяне на фишове за заплати;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Изготвяне на служебни бележки за осигурителния доход и на служебни бележки при напускане;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Попълване на трудови книжки и документи при прекратяване на трудов договор – Удостоверения за Пенсиониране УП-2 и УП-3;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Заверка на осигурителни книжки в НОИ за самоосигуряващите се лиц;
 • Счетоводна кантора Пловдив, счетоводни услуги, фирмено счетоводство Консултации в областта на Кодекса на труда, трудовото законодателство и осигуровките.
Счетоводни услуги Пловдив, кантора счетоводно обслужване
Счетоводни услуги Пловдив, счетоводна кантора, счетоводно обслужване
Счетоводни услуги Пловдив, счетоводна къща пловдив, счетоводно обслужване
Счетоводни услуги Пловдив, счетоводна кантора пловдив, счетоводство на фирми
Счетоводни услуги цени Пловдив, счетоводна кантора пловдив, фирма за счетоводство

СЧЕТОВОДНО-АДВОКАТСКА КАНТОРА "ОДИТ ТИЙМ"
- вашият доверен бизнес партньор!