Административни услуги

Счетоводна къща „ОДИТ ТИЙМ“ извършва някои допълнителни административни услуги, например:

- Получване на удостоверения от НАП за наличия и липса на задължения;

- Проверка на задължения в НАП;

- Получаване на Удостоверения за актуално състояние от Търговския Регистър;

- Подаване на декларации в Комисията за защита на личните данни;

- Подаване на необходимите документи в Дирекцията за финансово разузнаване към ДАНС, ако фирмата попада в кръга на задължените лица.

СЧЕТОВОДНО-АДВОКАТСКА КАНТОРА "ОДИТ ТИЙМ"
- вашият доверен бизнес партньор!