Цени на счетоводни услуги и абонаментно счетоводно обслужване

Основно месечно възнаграждение зависещо от следните показатели:

Основен показател за определяне на цена:

брой документи месечно

преди регистрация по ЗДДС

след регистрация по ЗДДС (обща регистрация)

Фирми,
занимаващи се с услуги,
търговия или производство

Фирми,
занимаващи се с търговия или
производство с водене на склад

Фирми,
занимаващи се с услуги,
търговия или производство

Фирми,
занимаващи се с търговия или
производство с водене на склад

до 20 бр.

80 лв.

105 лв.

200 лв.

270 лв.

от 21 до 50 бр.

105 лв.

132 лв.

264 лв.

340 лв.

от 51 до 100 бр.

160 лв.

200 лв.

316 лв.

370 лв.

над 101 бр.

по договаряне

по договаряне

Цени за обслужване на персонал на трудов договор

до 2 човека

0.00 лв.

от 3 до 10 човека

24.00 лв.

от 11 до 20 човека

36.00 лв.

от 21 до 50 човека

50.00 лв.

над 50 човека

по договаряне

Така сформираната цена по брой документи и персонал е валидна до 5 консултации на месец,
за повече се добавят сумите от следната таблица

от 5 до 10 консултации

20.00 лв.

от 11 до 20 консултации

40.00 лв.

над 20 консултации

по договаряне

* Цената на счетоводното обслужване за първите 6 месеца е с минималната стойност за съответния пакет. След този период цената на абонамента може да се промени, в зависимост от документооборота на дружеството

Възнагражденията са определени с включен ДДС.

 Други счетоводни услуги - цени
ВИД УСЛУГА
ЦЕНА

Електронно банкиране

20 лв.

Счетоводни консултации на лица, които не са клиенти с абонаментен договор

30 лв./час

Изготвяне на УП 2 и УП 3

20 лв.

Изготвяне на служебни бележки за персонала

5 лв.

Изготвяне на данъчни декларации на физически лица, които не са клиенти с абонаментен договор

30 лв.

Годишно приключване на фирми, които не са клиенти с с абонаментен договор

по договаряне

Цени на счетоводни услуги и абонаментно счетоводно обслужване

От посочените цени може да получите представа за приблизителните цени на счетоводните услуги, които предлагаме в зависимост от вида на услугите и обема на необходимата работа според месечния документооброт за Вашата дейност.

Цените са с включен ДДС

1. Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

ВИД КЛИЕНТИ

Фирми,
занимаващи се с услуги,
търговия или производство

Фирми,
занимаващи се с търговия или
производство с водене на склад

до 20 документа месечно

60 лв.

80 лв.

между 20 и 50 документа месечно

80 лв.

100 лв.

между 50 и 100 документа месечно

120 лв.

150 лв.

фирми с над 100 документа месечно

по договаряне

по договаряне

2. Фирми, регистрирани по ЗДДС

ВИД КЛИЕНТИ

Фирми,
занимаващи се с услуги,
търговия или производство

Фирми,
занимаващи се с търговия
или производство с
водене на склад

до 20 документа месечно

150 лв.

210 лв.

между 20 и 50 документа месечно

200 лв.

260 лв.

около 100 документа месечно

240 лв.

280 лв.

фирми с над 100 документа месечно

по договаряне

по договаряне

3. За обслужване на персонал на трудов договорБРОЙ ПЕРСОНАЛ

Увеличение на стандартната цена

до 2 служители

без увеличение

от 3 до 10 служители

24 лв.

от 11 до 20 служители

36 лв.

от 21 до 50 служители

50 лв.

над 50 служители

по договаряне

 Други счетоводни услуги - цени

ВИД УСЛУГА

ЦЕНА

Електронно банкиране

20 лв.

Счетоводни консултации на лица, които не са клиенти с абонаментен договор

10 лв./час

Изготвяне на УП 2 и УП 3

20 лв.

Изготвяне на служебни бележки за персонала

5 лв.

Изготвяне на данъчни декларации на физически лица, които не са клиенти с абонаментен договор

30 лв.

Годишно приключване на фирми, които не са клиенти с с абонаментен договор

по договаряне
Счетоводни услуги Пловдив, счетоводна кантора, фирма за счетоводство

accounting-img

СЧЕТОВОДНО-АДВОКАТСКА КАНТОРА "ОДИТ ТИЙМ"
- вашият доверен бизнес партньор!